گالری ویدئو نانو عایق تهران

آب بندی سطح سنگ فرش شده  

آب بندی سطح موزاییک قبل از رنگ آمیزی

آب بندی استخر بدون تخریب و تغییر رنگ

آب بندی و عایقکاری سرویس بهداشتی و حمام

آب بندی و عایقکاری سرویس بهداشتی و حمام 

آب بندی و عایقکاری حوضچه و آب نما

آب بندی و عایقکاری حوضچه و آب نما 

فواید عایق نانونمایی کالیمورا

عایقکاری سطح موزاییک شده

عایقکاری سطح موزاییک شده

تست آب بندی پشت بام

رفع نم و نشتی پشت بام

تست آب بندی استخر

اجرای عایق حرارتی کالیمورا

عایق حرارتی کالیمورا برای ساختمان

آب بندی سرویس بهداشتی بدون تخریب

آب بندی و بندکشی استخر

آببندی پشت بام با نانوبندکشی کالیمورا

آب بندی استخر بدون تخریب

رفع مشکل نشتی سرویس بهداشتی

عایقکاری پشت بام با محصولات کالیمورا

عایقکاری نما سنگ با نانونمایی کالیمورا

آببندی پنت هاوس با نانوبندکشی کالیمورا

آببندی نما سنگ با محصولات کالیمورا

آببندی و عایقکاری استخر 

عایقکاری پل چوبی با محصولات کالیمورا

عایقکاری پل چوبی با محصولات کالیمورا

آببندی تراس با نانوبندکشی کالیمورا

آببندی نما و دور پنجره ها با مواد کالیمورا

آببندی نمای سیمانی با محصول نانونمایی 

عایقکاری و آب بندی استخر با کالیمورا

آببندی پشت بام مرحله اول (تخلیه بندها)

عایقکاری و آب بندی نما الیگودرز

عایقکاری و آب بندی استخر زنجان

آببندی مخازن و محوطه های هتل میثاق

آموزش بندکشی سرویس بهداشتی

درخواست مشاوره